Üdvözlünk!

Nyári konferencia 2014. Debrecen

Regisztráció

Brossúra

Képek a szállásról:

 

Mi az élet lényege?

 

Hajlamosak vagyunk arra, hogy kizárólag azokat tekintsük valós dolgoknak, amiket látunk, amiket egzakt módon meg tudunk közelíteni. Ennek okán az életünket is azok az események, dolgok határozzák meg, amik - úgymond - kézzel foghatóak. Azokat a dolgokat keressük, amikről úgy véljük, hogy ebben az életben boldoggá tudnak tenni minket.

Miközben űzötten hajszoljuk az anyagi jólétet és a kényelmes életet, elmegyünk az életünket érintő legfontosabb kérdések mellett. Nem jut időnk megállni egy pillanatra és elgondolkodni azon, hogy mi értelme van az életünknek. Miért vagyunk ezen a bolygón, honnan jöttünk és hová tartunk? Pedig, amíg ezekre a kérdésekre nincs egy minden kétséget kizáró magyarázatunk, addig nem élhetünk kiteljesedett, örömteli életet.

Valódi válaszok nélkül értelmetlenné válnak a legjobb dolgok is, az egész létünk, mert az élet értelme e válaszokban lelhető meg.

Tehát emberi voltunkból adódó felelősségünk, hogy felkutassuk és megtaláljuk ezeket a válaszokat. Csak akkor élhetünk teljes életet, ha tudjuk, hogy kik vagyunk, ha van mindenek felett álló értelmes célunk, és ha tudjuk mi lesz velünk mikor az életünk véget ér.

Az élet mélyebb aspektusa...

A kérdéseket érdemes annak a személynek feltenni, aki ismeri a válaszokat, aki soha nem hazudna, aki szeret minket és aki elkötelezte magát mellettünk. Ez a személy Isten, és a Bibliában megadja a válaszokat! A Biblia azt írja, hogy Isten teremtette az embert a saját képmására azzal a céllal, hogy láthatóvá tegye az Ő mérhetetlen szeretetét. Vagyis az ember nem véletlenül van ezen a bolygón minden cél és értelem nélkül, hanem Isten előre kigondolt terve szerint, magasztos céllal.

Az ember Istennel való szoros kapcsolatra lett teremtve, viszont sajnálatos módon elbukott, fellázadt a Teremtője ellen, és ez az esemény beárnyékolta a kapcsolatukat. Isten azonban úgy szerette a világot, hogy váltságul adta érte az egyszülött Fiát és ezzel legyőzte a bűnt, bukásunk következményét, ami elválasztotta tőle a teremtményeit. Tette mindezt azért, hogy azok akik hisznek az Ő Fiában ne vesszenek el, hanem örök életük legyen (János Evangéliuma 3:16 ). Ez Isten szeretetének máig fennálló bizonyítéka.

Ön sem kivétel

Engedje meg, hogy személyesen Önnek címezve folytassam ezt a gondolatsort. Önnek, aki most olvassa ezeket a sorokat, lehet, hogy ugyanúgy a "nagy" események határozzák meg az életét, mint sok millió embertársának. Lehet, hogy amikor az életre gondol, Önnek is annak meghatározó eseményei villannak fel az emlékezetében. Azonban, az élet lényegesen több, mint események láncolata. Az életre valójában csak annak a ténynek tükrében szabadna nézni, hogy nem ér véget a fizikai test halálával, hanem folytatódik az örökkévalóságban. Ennek a hetven-nyolcvan évnek az a célja, hogy minél jobban felkészülhessünk arra az életre, aminek soha nem lesz vége.

Az ember úgy lett megteremtve, hogy ne érjen véget az élete. Isten minden embert - így Önt is - örök élettel ajándékozott meg. Azt viszont, hogy hol és milyen körülmények között élheti az örök életét, ebben a földi hetven-nyolcvan évben kell eldöntenie. Élheti Isten jelenlétében örömmel, gond, probléma, betegség és minden negatív dolog nélkül, és élheti ennek ellenkezőjeként is, elszakítva a Teremtőjétől örök kárhoztatásban, kínok és gyötrelmek közepette.

Ha szeretné tudni, hogy valóban örök életre lett-e teremtve az ember és ha érdekli, hogy min múlik, mi határozza meg az örökké tartó életének minőségét, akkor erre a hivatkozásra kattintva megkaphatja a választ. Az örök élet tény vagy hamis remény?

Az örök élet tény vagy hamis remény?